Tidigare stipendiater

Donnerska institutet har beviljat stipendier för forskarverksamhet, främst för doktorander men också för doktorer, inom religions- och kulturforskningens olika områden med något ojämna mellanrum ända sedan verksamheten inleddes i början av 1960-talet. Stipendierna är en av våra viktigaste verksamhetsformer och ett betydande sätt för institutet att förverkliga sitt syfte.

Bland de senaste årens stipendiater återfinns följande mottagare och forskningsteman:

2023

John Björkman, FM, Åbo Akademi: tolv månader för en doktorsavhandling benämnd “On paths between hideous rocks and boulders, one may sometimes see strange things” Mapping revered sites of vernacular belief in the spatial order of 18th-19th century village landscapes

Katarina Johansson, FM, Åbo Akademi: tolv månader för en doktorsavhandling benämnd Mystiska erfarenheter och meningsskapande i samtiden

Ossi Korpi, FM, Åbo universitet: tolv månader för en doktorsavhandling benämnd Historiska mot-narrativ i modern finländsk andlighet

Lina Langby, TM, Uppsala universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd God and the World: pragmatic and epistemic arguments for panentheistic and pantheistic conceptions of the God-world relationship

Milena Parland, FM, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Challenges in interreligious coexistence and dialogue in school and how dialogue can be promoted

2022

Tero Heinonen, TM, Åbo Akademi: tolv månader för en doktorsavhandling benämnd Kirtan i Finland: Hängivenhet, bön och rolltagande

Natalie Lantz, TM, Uppsala universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd The Hypertemple in Mind – Experiencing Templespace through Ezekiel, The Temple Scroll and Middot

Arwen Meereboer, MA, Åbo Akademi: tolv månader för en doktorsavhandling benämnd Ethical Ecologies: What can Tove Jansson and Sven Nordqvist tell us about ethical relationships to matter?

Pekka Pitkälä, FM, Åbo universitet: tolv månader för en doktorsavhandling benämnd Sigurd Wettenhovi-Aspas (1870–1946) esoteriska uppfattningar om språk och historia

Mudar Shakra, LLM, Uppsala universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd The Acculturative Stress of Syrian Migrants in Sweden: Caught between Secular and Religious Parenting Systems: Working at the Intersection between Psychology of Religion and Law Studies

2021

Sagy Watemberg Izraeli, BA, Bar-Ilan University och Åbo Akademi: tolv månader för en doktorsavhandling benämnd A Multicultural Theory of Legitimacy

Sawsan Kheir, FM, Åbo Akademi och University of Haifa: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Value profiles and religiosities among Druze and Muslim students in Israel – a study of contemporary negotiations of modernization

Joel Mansikka, FM, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Studying Religion in Narrative Videogames: Towards a New Analytic and Methodological Framework

Anoo Niskanen, FM, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Identitetsprocesser hos sverigefinska gammallaestadianer

Mattias Rosenfeldt, FM, Uppsala universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Progressive Islam in Europe: Theology and Practice

2020

Clara Marlijn Meijer, FA, Åbo Akademi: tolv månader för en doktorsavhandling benämnd Sexuality, stigma and religion: the negotiation of sexuality and religion among sexual minorities in Ghana

Mercédesz Czimbalmos, FA, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Intermarriage and Conversion in Finnish Jewish Communities

Victor Dudas, Teol.M, Uppsala universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Skolans roll i unga assyriers/syrianers identitetsformande

Ingrid Malm Lindberg, Teol.K, Uppsala Universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd The cognitive role of imagination in science and religion: A critical examination of its possible epistemic, creative, and meaning making functions

Ella Poutiainen, FA, Åbo Univsersitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Feminismin henki. Naisten voimaantuminen ja yhteiskunnallinen muutos 2000-luvun uushenkisyydessä. (Feminismens anda. Kvinnors emancipation och samhällelig förändring i 2000-talets nyandlighet)

2019

Karoliina Dahl, FM, Åbo Akademi: tolv månader för en doktorsavhandling benämnd Continuity and Change in Finnish University Students’ Life-views

Maximilian Broberg, PM, Uppsala universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd ’Stay Awhile and Listen’ – Understanding the Dynamics of Mediatization, Authority, and Literacy in Swedish Religious Education

Ernils Larsson, FM, Uppsala universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Rituals of a Secular Nation: Shinto Normativity and the Separation of Religion and State in Postwar Japan

Karen Swartz, FM, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Corporate Storytelling in the Anthroposophical Society: narratives of decline, change, and renewal

Laura Wickström, FM, PM, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling om islam och ekologi

2018

FM Mercédesz Czimbalmos, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Intermarriages and Jewish Identity in Finnish Jewish Communities

FM Robin Isomaa, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd YouTube Atheists: A Discourse-Analytic Study of Atheist Identity, Community, and Personae Online

FM Suvi Karila, Åbo universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd ”Your God is no longer mine” – Lived Unbelief of Four Women in the Nineteenth- Century United States

FM Inka Rantakallio, Åbo universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Authenticity, Spirituality, and Atheism in Contemporary Finnish Underground Rap

FM Rune Hjarnø Rasmussen, Uppsala universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Technologies of Dividuation in Brazilian Candomblé

FM Tora Wall, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Trolska skogen: en studie av narrativ och nutida föreställningsvärld inom turismens ramar

2017

FM Malin Fredriksson, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Negotiations of racist hate crimes in the criminal justice system in Finland

FM Vanja Mosbach, Uppsala universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Making Space Public: Purpose-Built Mosques and the Renegotiation of Borders and Identities in Sweden

2015

FM Magnus Hedelind, Uppsala universitet: fem månader för en doktorsavhandling benämnd Religion och annan vidskepelse. Förbundet Humanisternas ideologiska historia och sociala relevans, 1979-2014

FM Jakob Löfgren, Åbo Akademi: fem månader för en doktorsavhandling benämnd It was the night before Hogswatch

FM Matti Rautaniemi, Åbo Akademi: nio månader för en doktorsavhandling benämnd The History of Yoga in Finland

FM Karen Swartz Larsson, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Refashioning Anthroposophy: a study concerning renewal, tradition, and authority

2014

FM Linda Annunen, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Förtrollade ljud – Ritualteoretiska perspektiv på trumcirklar i Finland

FM Nana Blomqvist, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Free to Love, Touch and Pray: A Critical Analysis of ’Freedom’ and ’Happiness’ within the Consumerist Conceptual Scheme

FM Jakob Löfgren, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd It was the night before Hogswatch. Folklore, fantasy and fandom in the Wincanton Hogswatch celebration

FM Karen Swartz, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Reinventing Anthroposophy: a study concerning change, tradition, and authority

FM Annie Woube, Uppsala universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Finding One’s Place – To create belonging in a transnational context among Swedish lifestyle migrants on Costa del Sol, Spain.

2013

FL Patricia Aelbrect, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Den stora resan

 FM Nina Björkman, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling kring temat Da’wa i tre muslimska rörelser

FM Sara Duppils, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling om andeföreställningar i det samtida Sverige

FM Madeleine Guillo, Uppsala universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Fanns Gud i Auschwitz?

FM Karen Swartz, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Reinventing Anthroposophy: a study concerning change, tradition, and authority