Tidigare stipendiater

Donnerska institutet har beviljat stipendier för forskarverksamhet, främst för doktorander men också för doktorer, inom religions- och kulturforskningens olika områden med något ojämna mellanrum ända sedan verksamheten inleddes i början av 1960-talet. Stipendierna är en av våra viktigaste verksamhetsformer och ett betydande sätt för institutet att förverkliga sitt syfte.

Bland de senaste årens stipendiater återfinns följande mottagare och forskningsteman:

2022

Tero Heinonen, TM, Åbo Akademi: tolv månader för en doktorsavhandling benämnd Kirtan i Finland: Hängivenhet, bön och rolltagande

Natalie Lantz, TM, Uppsala universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd The Hypertemple in Mind – Experiencing Templespace through Ezekiel, The Temple Scroll and Middot

Arwen Meereboer, MA, Åbo Akademi: tolv månader för en doktorsavhandling benämnd Ethical Ecologies: What can Tove Jansson and Sven Nordqvist tell us about ethical relationships to matter?

Pekka Pitkälä, FM, Åbo universitet: tolv månader för en doktorsavhandling benämnd Sigurd Wettenhovi-Aspas (1870–1946) esoteriska uppfattningar om språk och historia

Mudar Shakra, LLM, Uppsala universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd The Acculturative Stress of Syrian Migrants in Sweden: Caught between Secular and Religious Parenting Systems: Working at the Intersection between Psychology of Religion and Law Studies

2021

Sagy Watemberg Izraeli, BA, Bar-Ilan University och Åbo Akademi: tolv månader för en doktorsavhandling benämnd A Multicultural Theory of Legitimacy

Sawsan Kheir, FM, Åbo Akademi och University of Haifa: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Value profiles and religiosities among Druze and Muslim students in Israel – a study of contemporary negotiations of modernization

Joel Mansikka, FM, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Studying Religion in Narrative Videogames: Towards a New Analytic and Methodological Framework

Anoo Niskanen, FM, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Identitetsprocesser hos sverigefinska gammallaestadianer

Mattias Rosenfeldt, FM, Uppsala universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Progressive Islam in Europe: Theology and Practice

2020

Clara Marlijn Meijer, FA, Åbo Akademi: tolv månader för en doktorsavhandling benämnd Sexuality, stigma and religion: the negotiation of sexuality and religion among sexual minorities in Ghana

Mercédesz Czimbalmos, FA, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Intermarriage and Conversion in Finnish Jewish Communities

Victor Dudas, Teol.M, Uppsala universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Skolans roll i unga assyriers/syrianers identitetsformande

Ingrid Malm Lindberg, Teol.K, Uppsala Universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd The cognitive role of imagination in science and religion: A critical examination of its possible epistemic, creative, and meaning making functions

Ella Poutiainen, FA, Åbo Univsersitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Feminismin henki. Naisten voimaantuminen ja yhteiskunnallinen muutos 2000-luvun uushenkisyydessä. (Feminismens anda. Kvinnors emancipation och samhällelig förändring i 2000-talets nyandlighet)

2019

Karoliina Dahl, FM, Åbo Akademi: tolv månader för en doktorsavhandling benämnd Continuity and Change in Finnish University Students’ Life-views

Maximilian Broberg, PM, Uppsala universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd ’Stay Awhile and Listen’ – Understanding the Dynamics of Mediatization, Authority, and Literacy in Swedish Religious Education

Ernils Larsson, FM, Uppsala universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Rituals of a Secular Nation: Shinto Normativity and the Separation of Religion and State in Postwar Japan

Karen Swartz, FM, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Corporate Storytelling in the Anthroposophical Society: narratives of decline, change, and renewal

Laura Wickström, FM, PM, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling om islam och ekologi

2018

FM Mercédesz Czimbalmos, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Intermarriages and Jewish Identity in Finnish Jewish Communities

FM Robin Isomaa, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd YouTube Atheists: A Discourse-Analytic Study of Atheist Identity, Community, and Personae Online

FM Suvi Karila, Åbo universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd ”Your God is no longer mine” – Lived Unbelief of Four Women in the Nineteenth- Century United States

FM Inka Rantakallio, Åbo universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Authenticity, Spirituality, and Atheism in Contemporary Finnish Underground Rap

FM Rune Hjarnø Rasmussen, Uppsala universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Technologies of Dividuation in Brazilian Candomblé

FM Tora Wall, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Trolska skogen: en studie av narrativ och nutida föreställningsvärld inom turismens ramar

2017

FM Malin Fredriksson, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Negotiations of racist hate crimes in the criminal justice system in Finland

FM Vanja Mosbach, Uppsala universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Making Space Public: Purpose-Built Mosques and the Renegotiation of Borders and Identities in Sweden

2015

FM Magnus Hedelind, Uppsala universitet: fem månader för en doktorsavhandling benämnd Religion och annan vidskepelse. Förbundet Humanisternas ideologiska historia och sociala relevans, 1979-2014

FM Jakob Löfgren, Åbo Akademi: fem månader för en doktorsavhandling benämnd It was the night before Hogswatch

FM Matti Rautaniemi, Åbo Akademi: nio månader för en doktorsavhandling benämnd The History of Yoga in Finland

FM Karen Swartz Larsson, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Refashioning Anthroposophy: a study concerning renewal, tradition, and authority

2014

FM Linda Annunen, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Förtrollade ljud – Ritualteoretiska perspektiv på trumcirklar i Finland

FM Nana Blomqvist, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Free to Love, Touch and Pray: A Critical Analysis of ’Freedom’ and ’Happiness’ within the Consumerist Conceptual Scheme

FM Jakob Löfgren, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd It was the night before Hogswatch. Folklore, fantasy and fandom in the Wincanton Hogswatch celebration

FM Karen Swartz, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Reinventing Anthroposophy: a study concerning change, tradition, and authority

FM Annie Woube, Uppsala universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Finding One’s Place – To create belonging in a transnational context among Swedish lifestyle migrants on Costa del Sol, Spain.

2013

FL Patricia Aelbrect, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Den stora resan

 FM Nina Björkman, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling kring temat Da’wa i tre muslimska rörelser

FM Sara Duppils, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling om andeföreställningar i det samtida Sverige

FM Madeleine Guillo, Uppsala universitet: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Fanns Gud i Auschwitz?

FM Karen Swartz, Åbo Akademi: sex månader för en doktorsavhandling benämnd Reinventing Anthroposophy: a study concerning change, tradition, and authority