Tillgänglighetsutlåtande

Stiftelsen för Åbo Akademi åtar sig att göra webbplats tillgänglig i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Donnerskainstitutet.fi.

Fullgörandestatus 

Denna webbtjänst uppfyller kraven i Riktlinjer för utformning av innehåll på webben (WCAG) 2.1 på nivå AA. 

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande 

Detta utlåtande bereddes den 21 augusti 2023.

Utlåtandet är baserat på en utvärdering av en utomstående expertorganisation om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Utlåtandet granskades senast [lägg till datumet för senaste granskningen 9.10.2023.

Återkoppling och kontaktuppgifter 

Har du något att anmärka på sajtens tillgänglighet? Meddela oss, så korrigerar vi problemet. Du kan kontakta oss per epost: teemu.kirjonen@stiftelsenabo.fi

Uppföljningsförfarande 

Kontakta först upprätthållaren av webbplatsen om du vill påtala brister i tillgängligheten på webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar innan vi svarar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats anges detaljerat hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer: växeln 0295 016 000