Olly Donner (1881–1956) var född Sinebrychoff och Uno Donner (1872–1958) kom från en familj där pappan var professor i sanskrit och senare blev senator.

Uno Donner var en föregångare inom industrin, då han bland annat grundade Finlands första kamgarnsspinneri. Han var diplomingenjör, utbildad i England och Tyskland, målade tavlor och var intresserad av filosofi.

Vänner med Rudolf Steiner

Paret Donner kände antroposofins grundare Rudolf Steiner personligen sedan början av 1910-talet. 1923 grundade Uno Donner Antroposofiska sällskapet i Finland och han var dess ordförande under åren 1923–1932.

De var båda antroposofer och de antroposofiska idéerna märktes bland annat i det donnerska lantbruket på Gerknäs gård i Lojo, som var det första i Finland där man bedrev biodynamisk odling. I samband med gården grundades vårdhemmet Gustavsberg för barn i behov av själslig vård, som låg speciellt Olly Donner varmt om hjärtat.

Hon gav ut drygt trettio verk på lika många år i form av sagodrama och lyrik på franska och svenska. Dessutom behärskade hon engelska, ryska och tyska. Det språkintresserade paret tillbringade långa perioder utomlands varje år.

Betydelsefull donation

Tack vare paret Donner finns Nordens största specialbibliotek inom religionsvetenskap med över 90 000 volymer i dag i Åbo. Deras donation 1956 var en av de största gåvor som Åbo Akademi dittills hade fått och omfattade en stor mängd industriaktier, fastigheter och landområden. Makarnas testamente gjorde senare gåvan, som i dag förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi, ännu större.

Mystik och esoterism fängslade paret och enligt dem skulle Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning dela ut stipendier och forskningsunderstöd, prisbelöna vetenskapliga arbeten och finansiera tjänster. Redan på 1960-talet ordnade institutet bland annat symposier över schamanismen, ödestron och kulturkontakt – i enlighet med donatorernas önskemål. På många sätt var Olly och Uno Donner före sin tid.

Läs mer om Olly och Uno Donner i DI:s historik