Vår kommande flytt 

Hösten 2025 flyttar Donnerska institutet från Juridicum till Astra, på Porthansgatan 3. På den här sidan hittar du mera informationen om flytten och vad den innebär för DIs verksamhet. Vi uppdaterar sidan vart efter vi har mera information om tidtabellen och flyttprocessen. 

Vilken inverkan har flytten på DIs verksamhet? 

Flytten påverkar vår verksamhet på flera sätt. Den största förändringen är att vi inte efter flytten längre kommer att ha ett bibliotek med öppna hyllor. Den största delen av våra böcker kommer finnas i Åbo Akademis biblioteks fjärrmagasin, Rix, i Masku. I Astra kommer vi bara att ha ett litet bibliotek med de nyaste böckerna från de senaste två åren. 

Böcker från vårt bibliotek kan efter flytten, precis som nu, beställas via Alma, söktjänsten för Åbo Akademis bibliotek. Efter flytten avhämtas böckerna emellertid inte från oss på DI, utan från Åbo Akademis biblioteks lånestationer på campus. Det här betyder att man efter flytten inte längre är begränsad av våra öppettider för när man kan hämta sina lån. 

Efter flytten kommer vi inte längre att kunna erbjuda forskarplatser för doktorander eller läsesalsplatser för besökare. Vi tar emellertid gärna emot besök av personer och grupper som vill höra om vår verksamhet. Vi hjälper också fortsättningsvis till med att hitta litteratur för forskningsprojekt och tar emot inköpsförslag.  

Har du frågor? 

Om det är något du undrar över angående vår kommande flytt och inte hittar svar på så är du välkommen att kontakta oss via epost på adressen: donner.institute@abo.fi