DI-Priset

Donnerska institutet delar sedan år 2010 årligen ut ett pris för framstående religionsforskning vid ett nordiskt universitet. I år delas priset ut för en doktorsavhandling som inriktar sig på området religion i bred bemärkelse, vilket kan inkludera, men inte begränsas till, avhandlingar i religionsvetenskap, teologi och kulturvetenskaperna. Avhandlingen bör ha lagts fram relativt nyligen (2021 eller senare) i tryckt eller digital form. Forskningen bör vara utförd vid ett nordiskt universitet. Prissumman är 5000 €.

Tidigare pristagare

2023 fil.dr. Helena Schmidt, Oslo universitet, för boken Eating No-Bodies: The paradox of disembodied hospitality. Looking through the meal lens at diaconal hospitality and embodied citizenship in Oslo

2022 fil.dr. Maija Butters, Helsingfors universitet, för boken Death and Dying Mediated by Medicine, Rituals, and Aesthetics: An Ethnographic Study on the Experiences of Palliative Patients in Finland

2021 teol.dr. Laura Hellsten, Åbo Akademi, för boken Through the bone and marrow : re-examining theological encounters with dance in medieval Europe

2020 teol.dr. Ernils Larsson, Uppsala universitet, för boken Rituals of a Secular Nation: Shinto Normativity and the Separation of Religion and State in Postwar Japan

2019 teol.dr. Oriol Poveda Guillén, Uppsala universitet, för boken According to whose will: The entanglements of gender & religion in the lives of transgender Jews with an Orthodox background

2018 fil.dr. Henni Alava, Helsingfors universitet, för boken ’ There is Confusion.’ The Politics of Silence, Fear and Hope in Catholic and Protestant Northern Uganda

2017 fil.dr Måns Broo, Åbo Akademi, för boken The Radha Tantra: A critical edition and annotated translation

2016 fil.dr Anu Isotalo, Åbo universitet, för boken Mistä on hyvät tytöt tehty? Somalitytöt ja maineen merkitykset [What are good girls made of? Somali Girls and Meanings of Reputation]

2015 fil.dr Per Faxneld, Stockholms universitet för boken Satanic Feminism: Lucifer as the Liberator of Women in Nineteenth Century Culture

2014 fil.dr Elina Hankela, Helsingfors universitet, för boken Challenging Ubuntu: Open doors and exclusionary boundaries in Johannesburg (2013)

2013 fil.dr Jessica Moberg, Södertörns högskola, för boken Piety, Intimacy and Mobility. A Case Study of Charismatic Christianity in Present-day Stockholm

2012 fil.dr Niklas Foxeus, Stockholms universitet, för boken The Buddhist World Emperor’s Mission: Millenarian Buddhism in Postcolonial Burma

2011 fil.dr Olle Sundström, Umeå universitet, för boken ”Vildrenen är själv detsamma som en gud”: ”gudar” och ”andar” i sovjetiska etnografers beskrivningar av samojediska världsåskådningar

2010 fil.dr Ferdinando Sardella, Göteborgs universitet, för boken Bhaktisiddhanta Sarasvati: the context and significance of a modern Hindu personalist