Donnerska institutets stipendier 2022

Donnerska institutet utlyser doktorandstipendier och anslag för forskningskostnader för år 2022. 

Doktorandstipendierna beviljas i första hand åt doktorander verksamma i Åbo eller Uppsala, varvid företräde ges åt doktorander vid Åbo Akademi eller Uppsala universitet. Stipendierna beviljas endast till anmälda och aktiva doktorander, i första hand för forskning inriktad på områdena religionsvetenskap, religionsfilosofi eller de delar av kulturvetenskaperna som berör religion i bred bemärkelse.

Medel för forskningskostnader kan sökas av forskare med samma inriktning i alla stadier av forskarkarriären.

Ansökningstid: 10.1–10.2 2022

Mera information: https://www.donnerinstitute.fi/stipendier/