DI:s öppethållning

Det är nu återigen möjligt att besöka Donnerska institutets bibliotek. Du får alltså besöka samlingarna och låna direkt ur hyllorna förutom att avhämta reserverat material. Kom ihåg att hålla avstånd och använda mask när du besöker oss. Biblioteket är öppet 12-16.

Därtill gäller följande:

  • Böcker lånas till alla kundgrupper, dvs. även övriga än ÅA-anställda och ÅA-studeranden.
  • Böcker kan beställas via Alma och avhämtas vardagar kl. 12-16. För övrigt är biblioteket öppet för besök och lån ur samlingarna.
  • Använd Donnerska institutets egen ingång på höger sida av Humanisticum.
  • När man beställer böcker kan man också välja någon annan av ÅAB:s servicepunkter för avhämtning. ÅAB:s servicepunkter är öppna: https://www.abo.fi/biblioteket/
  • ÅA-anställda kan beställa böcker till sitt kontor.
  • Lån kan returneras till övriga ÅAB:s servicepunkter.
  • Personalen nås per e-post eller telefon under ordinarie öppethållningstid kl. 9-16. Kontakta oss via e-post donner.institute@abo.fi eller ring oss om du har frågor kring dina lån eller annat.
  • Uppdateringar om situationen görs på den här webbsidan. Vi följer med läget och uppdaterar informationen om vår verksamhet om situationen förändras.

Välkomna till oss på DI!