Kundenkät: Donnerska institutet är ett religionsvetenskapligt paradis

Personalen vid Donnerska institutets bibliotek får högt betyg i forskningsinstitutets kundenkät, som gjordes i oktober 2017 för att utvärdera institutets bibliotekstjänster. Enkätsvaren ger institutet viktig information om hur verksamheten kunde utvecklas för att betjäna kunderna ännu bättre.

Enkäten skickades ut till studenter och forskare inom religionsvetenskap och teologi vid Åbo Akademi och Åbo universitet, till Donnerska institutets styrelse och till personalen vid Stiftelsen för Åbo Akademi. Också Religionsvetenskapliga sällskapets medlemmar kunde delta.

Biblioteksamanuens Malin Fredriksson är glad över de 55 svaren.

­­− Institutets bibliotek är inget museum eller arkiv, utan samlingarna ska användas aktivt. Vi vill veta vad som används och hur vi kan göra det enklare för våra kunder.

Enkätsvaren visar att tryckta böcker fortfarande är viktiga för studerande och forskare, liksom elektroniska artiklar. Tryckta tidskrifter är inte lika populära. Donnerska institutet samarbetar med Åbo Akademis bibliotek och det elektroniska materialet finns tillgängligt via den gemensamma databasen Alma. Enkätsvaren ger personalen vid Donnerska institutets bibliotek mycket gott betyg.

− Bibliotek i allmänhet har ju också en viktig social funktion. Det handlar inte bara om att låna böcker, utan också om att diskutera med personalen, säger Fredriksson.

Ett önskemål i enkäten är att institutet borde återuppliva studentkaffet, där religionsvetarstuderande kan diskutera aktuella frågor med institutets personal eller få tips om nytt material. Donnerska institutets bibliotek är ett religionsvetenskapligt specialbibliotek. Malin Fredriksson konstaterar att man måste hitta i biblioteket för att kunna utnyttja samlingarna.

­− Eftersom religionsvetenskap är ett forskningsområde som hela tiden utvecklas måste vi fundera på hur vi klassificerar materialet. Religionssociologi kan till exempel delas in i underklasser som religion och politik eller religiös förändring, medan vissa andra klasser kan slås ihop.

I enkätsvaren framgår det också att fler vill kunna sitta och studera eller jobba i det vackra Humanisticumhuset, där Donnerska institutet och dess bibliotek finns.

− Byggnaden har en helt egen aura, skriver någon.

− Ett religionsvetenskapligt paradis på jorden, sammanfattar en annan Donnerska institutets bibliotek.