Nytt nummer av Approaching Religion behandlar religion, minne och nyskapande

Det nya numret av Approaching Religion baserar sig på en sommarskola och konferens som arrangerades i Åbo i juni 2023, med temat ”Religion: Memory and Innovation”. Evenemanget ordnades i samarbete mellan Inez och Julius Polins institut för teologisk forskning (Åbo Akademi), Centre for the Study of Christian Cultures (CSCC, Åbo universitet) och Donnerska institutet. Syftet var att sammanföra doktorander och forskare från olika vetenskapsområden som berör religion i bred bemärkelse, såsom teologi, religionsvetenskap, historia, filosofi, konst, samhällsvetenskaper med mera. Artiklarna i det här temanumret närmar sig temat religion, minne och innovation ur både historiska och samtida perspektiv, och också med en framåtblickande ansats där det varit möjligt. I det här numret framträder minne och innovation både som dramatiska brytpunkter i historien och som omvandlingar som sakta tar form. Artiklarna analyserar historiska, samtida och framväxande trender och utvecklingslinjer inom kultur, samhälle och det akademiska samhället. Forskningens samhällsrelevans och genomslag inom detta område framkommer också som centrala teman i artiklarna.

Medverkande författare är Ossi Korpi (Åbo universitet), Ilona Raunola (Östra Finlands universitet), Sari Kuuva (Jyväskylä universitet), Heidi Jokinen (Åbo Akademi), Jakob Dahlbacka (Åbo Akademi), Kari Syreeni (Åbo Akademi) och Carl Johan Berglund (Åbo Akademi). Temanumret har sammanställts av gästredaktörerna Tuija Hovi, CSCC, Åbo universitet, och Mika Vähäkangas, Polin-institutet, Åbo Akademi.

Bild: del av målning utförd av Uno Donner